top of page

Privacy statement

Huis in de sneeuw

Privacy statement Ski-Mere 1 november 2018

Bij Ski-Mere kunt u ski- en snowboardlessen volgen. Deze lessen boekt u via ons online boeking systeem SkiBook. Uw geboekte lessen komen in uw en onze agenda te staan. Boekt u een les, dan verwerkt Ski-Mere uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen.

Soort gegevens

Ski-Mere verwerkt de volgende gegevens:

 • NAW gegevens

 • Telefoonnummer & email adres

 • Geboortedatum

 • Uw profielfoto

 • Uw eigenvaardigheid niveau en voortgang voor skiën en/of snowboarden

 • Overdracht van uw eigen vaardigheid

 • Uw bankrekeningnummer indien u een abonnement kiest

Doelen van verwerking

Ski-Mere gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden;

 • Namen worden gebruikt om in onze planning en de agenda van een cursist te laten zien wanneer deze les heeft. Adres gegevens worden gebruikt om te inventariseren waar onze cursisten vandaan komen. Daarnaast sturen wij een kleine attentie op het moment dat een cursist bijvoorbeeld geblesseerd is.

 • Onze leraren houden de voortgang van het ski of snowboard niveau van cursisten bij. In SkiBook is deze voortgang gekoppeld aan het account van de cursist met daarin persoonsgegevens. Deze zijn slechts zichtbaar voor receptiemedewerkers en niet voor onze leraren.

 • Lessen worden onder andere ingedeeld per leeftijdscategorie, om deze reden is een geboortedatum van essentieel belang.

 • Het email adres gebruiken wij om bevestigingen van reserveringen en facturen te sturen. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven (via Mailchimp) en aanbiedingen, deze vorm van communicatie kan op elk gewenst moment uitgeschakeld worden.

 • Incasso - rekeningnummer

​Bewaar termijn

In SkiBook worden gegevens in een persoonlijk cursisten profiel, dat is beveiligd met een wachtwoord opgeslagen. Indien u vier jaar niet actief bent als cursist bij Ski-Mere worden uw gegevens geanonimiseerd.  Wij gebruiken gegevens van cursisten die geen les hebben uitsluitend om hen op de hoogte te houden van speciale acties en aanbiedingen. Een cursist kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze correspondentie en zijn of haar profiel eerder anonimiseren.  

Privacy maatregelen

Ski-Mere heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze SkiBook software te allen tijde up to date en hardware zo goed mogelijk beveiligd. Daarnaast ondertekenen alle medewerkers van Ski-Mere die toegang hebben tot SkiBook een privacy verklaring waarin staat dat zij gegevens van cursisten nooit vanuit SkiBook zullen kopiëren of voor andere doeleinden dan hun werk bij Ski-Mere zullen gebruiken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.
 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@ski-mere.nl ovv persoonsgegevens.

bottom of page