Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden volwassenen

Voordeelcursus

U krijgt voor een vaste periode één uur les op dezelfde tijd en/of dag. De lessen van deze cursus bieden wij goedkoper aan dan de vrij in te boeken lessen.Voor de duur van de cursus is een vaste leraar ingeroosterd. Wordt deze leraar vervangen vanwege ziekte of vakantie, dan vindt er middels ons leerlingvolgsysteem een goede overdracht plaats.

Verplaatsen van een les
Bij deze voordeelcursus kunt u een les niet verplaatsen van het ene vaste moment naar een ander moment. 

Wel ontvangt u een inhaalles op basis van lastminute indien u minimaal drie dagen (72 uur) voor de verhinderde lesdatum annuleert en de annulering wordt gedaan door u zelf via uw SkiBook account

Deze inhaalles op basis van lastminute is meteen te gebruiken vanaf het moment van annuleren, is maximaal 24 uur vooruit te boeken onder voorbehoud van beschikbaarheid en geldig tot het einde van de cursus. 


Vergissing 

Indien u zich heeft vergist in de totale keuze voor deze voordeelcursus, waarvan u de lessen dus niet kunt verplaatsen, dan kunt u deze cursus omzetten naar een flexibele leskaart. Een flexibele leskaart bestaat ook uit zeven lessen, maar deze kunt u wel vrij inplannen en verplaatsen. Wanneer u voor deze omzetting kiest, moet u wel het verschil bijbetalen tussen de flex cursus en de voordeelcursus. 

Cursusvoorwaarden kinderen

Voordeelcursus voor kinderen
Uw zoon of dochter krijgt voor een vaste periode één uur les op dezelfde tijd en/of dag. Het groepje bestaat uit maximaal 8 leeftijdgenoten. Afhankelijk van het skiniveau maakt de leraar een indeling in drie- of viertallen, welke om de beurt skiën/snowboarden, zodat elk kind op het juiste niveau les krijgt. Voor de duur van de cursus is een vaste leraar ingeroosterd. Wordt deze leraar vervangen vanwege ziekte of vakantie, dan vindt er middels ons leerlingvolgsysteem een goede overdracht plaats. 

Contact ouders en leraar
Wij verzoeken u niet in de hal waar uw kind les heeft te blijven. Uw kind zal pas aandacht voor de leraar hebben op het moment dat u uit het zicht bent. U kunt vanuit onze skilounge de kinderen prima zien. De kinderen kunnen u vanaf de piste niet zien. Zij kijken in een spiegel.

De eerste les is het eerste contactmoment met de leraar. De leraar zal met uw kind en u als ouder kennis maken. De laatste vijf minuten van de les heeft u de gelegenheid om naast het bordes te kijken en te evalueren met de leraar. 

De leraar zal vragen aan de ouders of hun kind het naar de zin heeft en vertellen waar hij mee bezig is en wat ons beleid is. Deze stap zal gedurende de cursus een of twee keer worden herhaald. De laatste les is de diploma uitreiking. De cursus wordt hiermee afgesloten en de ouders worden uitgenodigd om een vervolgcursus voor hun kind te boeken.

Annuleringsvoorwaarden voordeelcursus kinderen

Mocht uw kind de eerste les niet leuk vinden, dan kunt u de rest van de cursus annuleren. Wij restitueren dan het cursusgeld minus de kosten van de eerste les. Mocht uw kind bij twijfel toch doorgaan en de tweede les wederom niet leuk vinden, dan kunt u nog steeds annuleren. Wij restitueren dan het cursusgeld minus de kosten van de eerste twee lessen. De annulering dient u door te geven via info@ski-mere.nl op de dag waarop de betreffende skiles heeft plaatsgevonden. Let op; wij rekenen € 10,- annuleringskosten. 

Verplaatsen van een training

Bij deze voordeelcursus kunt u een les niet verplaatsen van het ene vaste moment naar een ander moment. 

Wel ontvangt u een inhaalles op basis van lastminute indien u minimaal drie dagen (72 uur) voor de verhinderde lesdatum annuleert en de annulering wordt gedaan door u zelf via uw skibook account
Deze inhaalles op basis van lastminute is meteen te gebruiken vanaf het moment van annuleren, is maximaal 24 vooruit te boeken onder voorbehoud van beschikbaarheid geldig tot einde van de cursus. 

  • White Google Places Icon
  • Facebook Social Icon

Alle rechten voorbehouden ® 2018 - Ski-Mere B.V.

Ski-Mere, Televisieweg 81-2, 1322 AK Almere, Info@ski-mere.nl, tel 06 29 39 58 94, Privacy statement